EPDM TARTAN ZEMİN

  • EPDM Uygulama / EPDM Application 

    Yerine döküm veya rulo sistem olarak iki ana baslık altında toplayabilecegimiz EPDM yüzeyli sentetik zeminler, cok amaclı sahalarda, uzun ömürlü olusu, esnek olusu, kısmi tamirat imkânının olusu gibi özellikleri ile cok tercih edilen ürünler arasında yer alır. Su gecirimli – gecirimsiz seçenekler mevcuttur. EPDM yüzeyli sentetik zeminler asfalt ve beton yapılar üzerine rahatlıkla uygulanabilir. Doğru uygulandıgında uzun yıllar kullanılabilir. Atletizm pistlerinde, yürüyüs yollarında, çok amaçlı spor salonlarında, çocuk parklarında yogun sekilde kullanılmaktadır. 

    Instead of casting or roll as a system of two broad headings may collect EPDM surface of synthetic surfaces, multi-purpose fields, a long-life, flexible, partial repairs, the possibility of such properties with the most preferred product among gets. Water permeable - the options are impermeable. EPDM synthetic-surface floors can be applied easily on asphalt and concrete structures. When applied correctly, can be used for many years. The athletics track, walking paths, multi-purpose sports halls, children's parks are used heavily.