Juteks Compact

  • Juteks  Compact  Genel. Esnek yer döşeme malzemelerinde bakımın önemi önceleri pek dikkate alınmamış ve anlaşılamamıştır. Bu ihmaller, malzemelerde değişik şiddetlerde olmak üzere, görüntüyü, performansı ve kullanım ömrünü olumsuz yönde etkilemiştir. Bir çok ürün için ön-bakım, düzenli ve periyodik bakım önerileri belirlenmiştir. A TİPİVE B-TİPİ MALZEMELERİN BAKIMI Bu malzemeler, üzerlerindeki aşınma yüzeyinin varlığı nedeniyle, malzeme üstündeki trafik yoğunluğu da göz önüne alınmak koşuluyla, hafif bakım gerektiren guruba girer. DİKKAT Aşağıdaki bilgileri gözönünde bulundurunuz: Sigara ve başka sıcak cisimlerin (>5000C) döşeme üzerindeki varlığı, iz kalmasına neden olur. Lastik, iz bırakan cinsten ise temizliği problemli olabilir. Asfalt ve bitüm, PVC üzerinde sarartma etkisi yaratır. Bu yolla oluşabilecek lekeleri önlemek için paspas kullanılması gereklidir.